Stensättning på Dynudden


Här sätter vi sten och förändrar en hel strandtomt.