Diverse jobb åt Svenska Kyrkan


Vi har ett bra samarbete med Svenska Kyrkan där vi i flera olika församlingar hjälper till och renoverar kyrkmurar, säkrar upp gravstenar och även lägger om t.ex. kalksten.