Natursten


Natursten är väl vår specialité. Sören är en av få stenmästare i Sverige och vi arbetar nära lokala leverantörer. Vi har jättefin kalksten från Borghamn men även marmor från olika stenbrott runtom i Sverige. Endast er fantasi sätter stopp för vad vi kan skapa tillsammans!