Planteringsarbeten


Vi utför skötsel av grönytor: Gräsklippning av mindre och större ytor,Röjningsuppdrag busk och sly, Gödsling, Kantskärning, Trimning & Ogräsrensning, Vältning, Luftning, Vertikalskärning, Anläggning av ny gräsmatta - sådd / färdiggräs, Lövupptag, Beskärningar av frukträd, prydnadsträd, buskar och häckar.

Trädgårdsmästare

Vi är mästare på trädgård, erbjuder en rad olika tjänster och garanterar bästa resultat.

Stora som små

Inga jobb är för stora eller för små för oss.

ROT och RUT-avdrag

Självklart erbjuder vi ROT och RUT-avdrag på arbetskostnaden på utfört arbete där det är tillämpligt. Kontakta oss för mer information!