Anläggning av trädgårdar och uteplatser


Vi utför alla typer av anläggningsarbeten: Pirar, Bryggor, Natursten, Träbyggnationer, Staket, Stenmurar, Gräsläggning, Plattläggning, Gatstensläggning, Kalkstensgång, Byasten. Endast fantasin sätter gränserna. För oss är ingenting omöjligt.

Utbildad personal med lång erfarenhet

Vi tar inga onödiga risker för vår personal, för er fastighet eller för er ekonomi. Självklart har vi alla erfoderliga försäkringar.

Stenmästare

Sören är en av få Stenmästare i Sverige vilket borgar för god kvalitet på utfört arbete. Vi har många projekt bakom oss där just natursten har varit i centrum!

ROT och RUT-avdrag

Självklart erbjuder vi ROT och RUT-avdrag på arbetskostnaden på utfört arbete där det är tillämpligt! Kontakta oss för mer information.