Vår historia

Aldéns Allservice AB startades våren 2011. Då tog vi beslutet att starta eget efter att Sören arbetat som arbetsledare i ett liknande företag i åtta år.

Vår inriktning idag är trädgård och fastighetsskötsel där vi jobbar mot kommun, industri, bank, affärer och privatpersoner. Vi jobbar även med fastighets- och snöjour där vi är tillgängliga att rycka ut när som helst om något oförutsett skulle inträffa. Vi utför markarbeten och projektering av hela trädgårdar vad beträffar planteringar och plattläggningsarbeten. Vi utför även enklare snickeri och murningsarbeten. På vinter / vår inriktar vi vår verksamhet mer mot beskärning, hamling och nedtagning av träd.

Vi samarbetar med ett antal entreprenörer som utför grävningsarbeten med både stora och små maskiner.
Våra medarbetare har utbildning för liftar, lastmaskiner och motorsågar.

Vi är verksamma främst i Östergötland men alla är välkomna till oss med förfrågningar. Inga jobb är för små eller för stora för oss! ​

Med Vänlig Hälsning

Sören & Helen Aldén